Project omschrijving

Nieuwbouw Bredeschool en 14 appartementen waarin gevestigd: kinderdagopvang, basisschool, peuterspeelzaal en naschoolse opvang loc. Andriesplein, gemeente Nuenen

Het werk omvat: het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van:

CV installatie, 3 gaswandketels 255 kw met een 4 groepen met een verdeler/verzamelaar t.b.v. radiatoren en vloerverwarming.
– Ventilatie met 4 stuks warmteterugwinunits, dakopstelling voorzien van kruisstroomwisselaars, frequentiegestuurde ventilatoren en CO2 regelingen, alsmede afzuigventilatoren, totaal 16.800 m3/h
– Waterinstallatie,
– Gasinstallatie
– Sanitairinstallatie
– Brandbestrijdinginstallatie
– Rioolinstallatie
– Hemelwaterafvoer systemen
– Gebouwen beheerssysteem, ddc regelinstallatie, via webserver techniek

Wijze van aanbesteding:
– Openbare aanbesteding

Directie
Laride, Hart voor Huisvesting, dhr. G. van den Heuvel

Architect
-KDV architecten Eindhoven, Dhr. E. Talpe

Adviseur
-Boink Project en Energiemanagment Nuenen, Dhr. J. van Leeuwen

Opdrachtgever:
-Bouwbedrijf Vannel Eindhoven, Dhr. J. van den Heuvel

Bruto vloeroppervlak/inhoud
ca 4.800 m2 /13.400m3/h

Uitvoeringstijd: 14 maanden
Oplevering: Oktober 2010