Project omschrijving

Opdracht:
52 koopwoningen en 41 huurappartementen woningstichtingen

Het werk omvat:
Het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van:

• CV installatie met een warmtepomp en vloerverwarming per appartement.
• Waterinstallatie,
• Gasinstallatie
• Sanitairinstallatie
• Elektrische installatie
• Rioolinstallatie met terreinriolering,
• Hemelwaterafvoersystemen met hoofdleidingen

Wijze van aanbesteding – in concurrentie verkregen
-Directie
-Woningstichting

Adviseur
-Principaal

Bruto vloeroppervlak/inhoud:
-ca 1 m2

Uitvoeringstijd: 36 maanden
Oplevering: 2015