Project omschrijving

Het werk omvat:

Het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van:

• WKO installatie met warmtepomp 80kw icm met
gasketel 115 kw met een 7 groeps verdeler verwarming en
apart ten behoeve van de koeling ten behoeve van betonkern activering,
naverwarmers/koelers, vloerverwarming, stralingspanelen
en koel/verwarmingsbatterijen in luchtbehandelingsunits
• Energiedak in combinatie met thermische zonnepanelen
voor verwarmen tapwater en verwarming.
24 stuks luchtbehandelingskasten CO2 gestuurd met
lucht inblaasslangen totaal 68.400 m3/h
• Waterinstallatie,
• Gasinstallatie
• Sanitairinstallatie
• Brandbestrijdinginstallatie
• Riool installatie
• Hemelwaterafvoersystemen met grijswater
• Opvangsysteem tbv spoeling toiletten.
• Gebouwen beheerssysteem, ddc regelinstallatie techniek.

Wijze van aanbesteding:
• Openbare aanbesteding

Directie voerende
• Gemeente Helmond, Dhr. M. v.d. Boogaart

Architect
• RAU Architecten Amsterdam
• Dhr. van Dijk 010-419 0202

Adviseur
• Nijeboer – Hage Technisch Adviseurs te Assen
• Dhr. E. Nijeboer 0592-408 700

Opdrachtgever:
• Gemeente Helmond
• Dhr. H. van Horne, 0492 – 587 033