Verwarmen met ijs? Ja, dat leest u goed! Koelen en verwarmen in ijsbuffers, vlak onder de grond. In Nederland is deze techniek nog vrij onbekend, maar in Duitsland wordt het al vanaf 2008 in woningen en bedrijfspanden toegepast. Vooral in situaties waar de bodem niet of nauwelijks geschikt is voor wko-installaties bieden ijsbuffers een prima (en duurzaam!) alternatief.
De ijsbuffertechniek steunt op het principe van een omgekeerde koelkast.  Warmte wordt door een luchtkoeler aan de omgeving (lucht, zonnestraling, neerslag of rijp) onttrokken en in de vorm van een water/glycol-mengsel (tegen bevriezing) naar een cilindrisch vat net onder het maaiveld (circa 80 cm) getransporteerd.

In het binnenste van het buffervat lopen concentrische ringleidingen (of warmtewisselaars) waar het water/glycolmengsel doorheen loopt en die, voor de opwekking van warmte, gebruikmaken van het faseverschil tussen een vloeistof (water) en een vaste vorm (ijs). Om bevriezing in de buitenste ring te voorkomen, stroomt ook daar een water/glycol-mengsel doorheen.

Nieuwsgierig naar gedetailleerdere informatie over deze techniek? Neem dan eens een kijkje op: https://www.vvplus.nl/artikelen/open/verwarmen-met-ijsbuffers-komt-op