Noem het woord loodgieter en iedereen weet waar deze vakman zich mee bezighoudt: aanleggen en onderhouden van sanitair, verwarmingsinstallaties, waterleidingen en/of riolering. Maar waar komt dit woord nu vandaan? ‘Lood gieten’? En wat heeft dat te maken met ons vak?

Het woord loodgieter komt van het gieten van stroken lood en loden pijpen. Hiermee werden vroeger buizen waterdicht gemaakt. Destijds, in de twintigste eeuw, waren er geen gas-of watertechnische installaties. Toch bestond de loodgieter al. Deze hield zich toen bezig met loden platen voor op het dak, tot de waterleiding en riolering hun intrede deden. Deze water- en afvoerleidingen werden uit lood gemaakt en zo kwam dit bijbehorende werk bij de loodgieter terecht! In de volksmond noemt men een installateur nog steeds een loodgieter.

Bron afbeelding: wikipedia