BRABANT (1)

Strengere vakbekwaamheidseisen en een vakpaspoort

Ondanks het feit dat we volop bezig zijn met een energietransitie, is vorig jaar mei de kwaliteitsregeling Koolmonoxide Preventie/CO-certificering (beter bekend als de Gasketelwet), aangenomen. In deze wettelijke certificeringsregeling voor bedrijven is vastgelegd dat vanaf 1 oktober 2020 alleen nog vakbekwame installatiemonteurs werkzaamheden aan (gas)verbrandingsinstallaties (zoals ketels, gashaarden en gasgestookte boilers) mogen uitvoeren.

Overgangstermijn
Er geldt een overgangstermijn van anderhalf jaar, waarin alle installatiemonteurs in Nederland hun vakmanschap aantonen door middel van een theorietoets en een praktijkexamen. Daarbij moeten bedrijven een officieel erkend BRL 6000-25 certificaat behalen.
Per 1 april 2022 is het verplicht. Bedrijven die zonder certificaat aan een cv-ketel werken riskeren een boete. Dus deze wet geldt voor monteurs en bedrijven. De gasleiding zelf valt nog buiten de wetgeving, omdat hier geen risico is op koolmonoxide. De wet valt onder de Woningwet.

Strengere Vakbekwaamheidseisen
De wet maakt onderscheid tussen monteurs die alleen installeren en monteurs die installeren en in bedrijf stellen. Elke monteur die naast installeren ook in bedrijf wil stellen, moet slagen voor een theorie- en praktijktoets, ongeacht het opleidingsniveau en diploma’s. Dit geldt ook voor monteurs die beschikken over een SCIOS-certificaat of als Energie Service Specialist (ESS’er) werkzaam zijn bij een bedrijf dat het kwaliteitslabel OK-CV voert. Voor deze monteurs wordt wel nagegaan of een aangepast examen mogelijk is. Monteurs kunnen straks met een onlinetoets zelf beoordelen of ze bijscholing nodig hebben.

Vakpaspoort
Vakbekwame monteurs zijn straks herkenbaar via een zogenoemd Vakpaspoort. Dit is een app op de smartphone waarmee monteurs aan klanten en controlerende instanties kunnen laten zien dat zij vakbekwaam en dus bevoegd zijn. De servicemonteurs van Bevers Service en Onderhoud B.V. hebben allen het zogenoemde Vakpaspoort.

Er komt een online register en een speciaal beeldmerk voor gecertificeerde bedrijven. Daarnaast gaat de overheid consumenten via een campagne wijzen op de noodzaak een gecertificeerde cv-installateur in te schakelen. Als het aan de brancheverenigingen ligt, worden ook de geïnstalleerde en onderhouden cv-ketels in een database gestopt.

Handhaving
In principe worden gemeenten verantwoordelijk voor de handhaving, maar de controle zal vooral administratief zijn. De gemeente kan dwangsommen opleggen aan niet-gecertificeerde bedrijven die bij steekproeven door de mand vallen. Maar ook opdrachtgevers worden strafbaar wanneer een niet-gecertificeerde installateur een toestel aansluit of onderhoudt.