De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een Europese wet die de bescherming van persoonsgegevens regelt, nemen wij ook serieus. Voor uw privacy is het ook voor ons belangrijk, dat we de regels serieus nemen. 

Wij willen geen onduidelijkheden laten bestaan als het om uw privacy gaat, en zullen daarom altijd transparant zijn over hoe wij met uw data omgaan. Om te voldoen aan de eisen van de AVG hebben wij een aantal voorbereidingen getroffen:

Wij hebben ons Privacy Statement aangepast;
Wij gebruiken versleutelde en goed beveiligde wachtwoorden;
Uw persoonsgegevens staan op goed beveiligde servers;
De website heeft een SSL certificaat en de domeinnaam staat op een Https:// domeinnaam.

Alle klantgegevens staan in ons crm-systeem, deze gebruiken we zolang de klant actief is en wettelijk van ons verlangd wordt;

Mocht u toch nog vragen hebben omtrent deze nieuwe wet en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? Neem dan contact op via onze website of mail naar administratie@bevers.net

Bedankt voor uw aandacht!

Bevers Installatietechniek
Bevers Service en Onderhoud
Baderie Bevers