De Brandweer en de Brandwonden Stichting vragen de komende weken met de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’ extra aandacht voor de gevaren van koolmonoxidevergiftiging en voor het plaatsen van CO-melders. Want particulieren en huisartsen herkennen nog te vaak de symptomen van koolmonoxidevergiftiging niet.
Alleen afgelopen drie maanden al werd er in de media melding gemaakt van 25 koolmonoxideongevallen waarbij meer dan 60 slachtoffers in het ziekenhuis moesten worden opgenomen en honderden woningen werden ontruimd. Met kennis van de symptomen van koolmonoxidevergiftiging én het op de juiste wijze plaatsen van CO-melders is veel leed te voorkomen. Tijdens de campagneweken wordt via social media koolmonoxidevergiftiging breed onder de aandacht gebracht.

Griep of gif? Ken de symptomen

René Stumpel, forensisch arts en directeur Publieke gezondheid GGD Gooi en Vechtstreek onderschrijft dat het herkennen van een koolmonoxidevergiftiging lastig is, omdat de symptomen lijken op die van griep. Stumpel: “Particulieren, maar ook huisartsen leggen daarom niet gemakkelijk het verband met een CO-vergiftiging. Des te belangrijker dat zowel de patiënt als de huisarts, zeker tijdens de griepperiode, een CO-vergiftiging altijd in hun achterhoofd houden. Indien er klachten zijn die wijzen op een koolmonoxidevergiftiging zou het goed zijn als de huisarts doorvraagt: zijn er huisgenoten met dezelfde klachten? Heeft u een geiser of cv-ketel in uw woning? Daar voorkomen we slachtoffers mee.”
Belangrijk is dat je zelf ook de symptomen van een koolmonoxidevergiftiging kunt herkennen: hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid, duizeligheid en versnelde hartslag. Koolmonoxide kun je zélf niet ruiken of zien. Duidelijkheid of het griep of gif is, kan alleen een koolmonoxidemelder geven.
Wees alert… meer op brandweer Nederland

Start campagne ‘Stop CO-vergiftiging’ Brandweer Nederland
(bron: www.uneto-vni.nl)