Installatietechniekvacature

In de bouwketen was er het eerste half jaar van 2017, net als in de tweede helft van 2017, sprake van krachtige groei. Het blijkt dat het merendeel van de bedrijven verwacht dat deze groei in 2018 door kan zetten, mits de nijpende vraag naar personeel opgelost kan worden.

Stijging met 68%.
Over bijna de gehele linie is het aandeel bedrijven dat een toename van het personeelsbestand verwacht, opnieuw gestegen. Er zijn nauwelijks bedrijven die krimp van het personeelsbestand verwachten. Het positieve beeld ten aanzien van de werkgelegenheid binnen de bouw wordt ook bevestigd door het aantal openstaande vacatures in de bouw. De vraag naar goed geschoold personeel is gestegen met 68% ten opzichte van een jaar geleden.

Kwaliteit én kwantiteit
Om de groei in de bouwketen niet te laten stagneren door de ontstane en te verwachten personeelstekorten, is het noodzaak dat bedrijven en opleidingen in deze branche de handen ineenslaan, om met elkaar vraag en aanbod naar arbeid kwalitatief en kwantitatief in evenwicht te brengen. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Leerlingen zijn daarom van harte welkom bij Bevers Installatietechniek.


Goed geschoold personeel voorwaarde voor verdere groei bouwketen

Persbericht – 22 januari 2018:
2017 Installatiebedrijven – De omzetverwachting is ten opzichte van mei ongeveer gelijk gebleven en is per saldo positief en zeer hoog. Ongeveer vier op de vijf installatiebedrijven verwacht een verbetering van het resultaat. De werkgelegenheidsverwachting is ten opzichte van een half jaar geleden met ongeveer twee procentpunt gedaald. Desondanks verwacht meer dan de helft van de bedrijven personeel te zullen aannemen. De orderportefeuille is met drie tiende maand afgenomen tot 6,3 maanden…. lees het originele bericht van Uneto-vni.