Bevers Installatietechniek doet er alles aan om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en probeert daar zo innovatief mogelijk in te zijn. Voor u als klant, maar ook voor onszelf. Om kosten te besparen en toekomstgericht te werken. Waar we blij van worden, is dat onze branche dit ook doet! Verschillende partijen slaan de handen ineen om een nieuw Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) te realiseren.

Daarom hebben op 6 juni jl. de Ministeries van EZK, BZK en IenW, TNO, 4 TUBouw, Vereniging Hogescholen, NLingenieurs, UNETO-VNI en Bouwend Nederland een intentieverklaring getekend voor de oprichting van het BTIC. De partijen gaan hun krachten bundelen om tot langjarige kennisprogramma’s te komen. Deze kennisprogramma’s moeten een belangrijke basis gaan vormen om de ontwikkeling en toepassing van de noodzakelijke innovaties in onze branche te realiseren.

Super dus voor onze bouw- en technieksector! Lees hier meer over deze plannen: https://www.uneto-vni.nl/persberichten/overheden-kennisinstellingen-en-marktpartijen-bundelen-krachten-in-nieuw-bouw-en-techniek-innovatiecentrum-btic.